0IMG_1301-1

Yoho! Girl Covery Story

Nana Ou-Yang Photographed by Greg Lin Jiajie; Styled by Zoe Zhang.